Disclaimer

StudioTof! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan StudioTof! aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Copyright
Beeldmateriaal, teksten en andere tools mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van StudioTof!. Verzoeken daartoe kun je indienen bij StudioTof!.

Heb je op- of aanmerkingen over deze site, dan kun je deze mailen naar tofwerk@studiotof.nl.

Hoe kunnen wij je helpen?