Privacyverklaring

Privacyverklaring StudioTof!

www.studiotof.nl en alle aan StudioTof! gelieerde websites (Toffe kalenders, Bureaukalenders en Driehoekskalenders)

Persoonsgegevens die wij verwerken
StudioTof! en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerken persoonsgegevens over jou doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze websites en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@studiotof.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
StudioTof! en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je gebruik te laten maken van onze dienstverlening
 • Het afhandelen van jouw bestelling en het informeren over het verloop ervan
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het beantwoorden van vragen
 • Het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • StudioTof! en alle aan haar gelieerde entiteiten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • StudioTof! en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we gegevens bewaren
StudioTof! en alle aan haar gelieerde entiteiten zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen
StudioTof! en alle aan haar gelieerde entiteiten verkopen of verhuren jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. StudioTof! en alle aan haar gelieerde entiteiten blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Webhosting en online diensten
StudioTof! brengt webhosting en andere online diensten onder bij een extern gespecialiseerd hostingbedrijf, zij verwerken namens ons jouw gegevens om de diensten beschikbaar te stellen. Dit betekent o.a. dat jouw website en de verzamelde data door jouw website geplaatst wordt op een server bij onze partner. StudioTof! heeft met dit bedrijf een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de veiligheid en waarborging van jouw gegevens wordt gegarandeerd.

Domeinnaamregistraties
StudioTof! geeft voor de registratie van domeinnamen jouw persoonsgegevens door aan de uitgevende instantie en aan onze registrar welke StudioTof! als leverancier gebruikt. Tevens worden jouw domeinnaamgegevens publiek zichtbaar gemaakt via de WHOIS-server van de uitgevende instantie.

Google Analytics
StudioTof! en alle aan haar gelieerde entiteiten gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

In kaart brengen websitebezoek
StudioTof! en alle aan haar gelieerde entiteiten gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

E-mailnieuwsbrief
Bezoekers van onze website kunnen zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief. Als jij je hebt aangemeld hiervoor kan je je altijd afmelden via de afmeldlink in elke e-mailnieuwsbrief. Klanten worden automatisch toegevoegd aan het abonneebestand van onze e-mailnieuwsbrief. Regelmatig versturen wij e-mailnieuwsbrieven voor het onderhouden van een goede klantrelatie. Ook heeft onze e-mailnieuwsbrief een informatieve functie. Klanten worden daarin geïnformeerd over belangrijke updates of wijzigingen die voor de geleverde diensten van belang kan zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage kun je indienen door een brief, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan StudioTof!, De Helling 15, 8251 GH Dronten. We zullen ter zake deze identificatie geen gegevens van jou opslaan, dit ter bescherming van jouw privacy. StudioTof! en alle aan haar gelieerde entiteiten zullen zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wachtwoord
Wanneer er een wachtwoord wordt geleverd om je accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het je eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als je een computer deelt met anderen, moet je je altijd afmelden wanneer je een website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na jou de computer gebruiken toegang hebben tot je informatie.

Beveiliging
StudioTof! en alle aan haar gelieerde entiteiten nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 0321 321 816 of via privacy@studiotof.nl.

 

Over deze verklaring

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan jouw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, kun je contact met ons opnemen via privacy@studiotof.nl.

Hoe kunnen wij je helpen?